Om Staffan och Annandag jul

Om juldagen enligt gammal tradition är vilans dag har annandagen mest blivit släktkalasens dag. Men annandag jul har också ett eget ämne: dagen handlar om den förste martyren, den helige Stefanos. Ordet martyr kommer av ett grekiskt ord som betyder "att vittna". Så vanligt var det alltså under den första kyrkans tid att människor fick lida för sin tro, att ordet för att berätta om sin tro kom att byta betydelse till att dö för sin tro.

Annandag jul kommer som en märklig motvikt mot det romantiska draget i julen. Här får vi se vilka konsekvenser den kristna livshållningen fick för många redan i kyrkans första tid, och vi anar kanske att det finns sidor av julen som inte är så idylliska.

Stefanos var en man fylld av kraft som gjorde underverk och berättade om Jesus. Därför ställdes han inför Rådet, en sorts domstol, där han höll ett brinnande tal om sin tro och sitt liv.

 

När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sidan, och han sade: "Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida." Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: "Herre Jesus, ta emot min ande." Han föll på knä och ropade högt: "Herre, ställ dem inte till svars för denna synd." Med de orden dog han.

APOSTLAGÄRNINGARNA 7:54-60

 

I gammal svensk tradition var annandagen hästens dag, eftersom en legend från 900-talet berättar om hur Kristus en gång botade Stefanos häst då de tillsammans red till Jerusalem. Stefanos blev därför skyddshelgon för bland annat kreatur och hästar. Dessutom berättar en legend att en annan Staffan, som tjänade som stalledräng hos kung Herodes, var den som först upptäckte betlehemsstjärnan. När han berättade detta för Herodes, trodde kungen honom inte. "Det är lika omöjligt som att tuppen skulle kunna talen", utbrast Herodes enligt legenden. Då förkunnade tuppen med klar röst: "Christus natus est"

(Kristus är född). Herodes blev så ursinnig att Stefanos fick betala med sitt liv.

På annandagen hade man processioner med hästar och kappritter. Man skulle dessutom ge hästarna vatten ur vattendrag som rann åt norr, eftersom man trodde att de var särskilt fyllda med kraft. I sambanden med detta kunde det förekomma stjärnspel. Här ser vi hur trettondedagshelgen med stjärnspelen, de tre vise männen och Betlehems stjärna blandas med staffanslegenden och staffansvisan för att sedan hamna på Lucia. Traditioner tar underliga vägar ibland.