Aspergers syndrom på väg bort!

Aspergers syndrom är en diagnos inom autismspektrat som innebär att en person bland annat har svårt med sociala och känslomässiga relationer. Intelligensen är däremot på en normal nivå eller till och med högre än hos andra. Aspergers syndrom skiljer sig från andra tillstånd inom autismspektrat, men trots det är diagnosen på väg bort nu.

Autismspektrumtillstånd istället för Asperger

Aspergers syndrom har redan tagits bort från den amerikanska diagnosmanualen DSM-5, men däremot finns diagnosen fortfarande kvar i Världshälsoorganisationens (WHOs) manual. Båda dessa manualer används i Sverige, vilket i dagsläget innebär en osäkerhet kring vilket begrepp som ska användas. I diagnosmanualen DSM-5 kallas numera diagnosen för autismspektrumtillstånd, vilket både anses vara bra och dåligt beroende på vem du väljer att fråga.

För- och nackdelar

Huruvida Aspergers syndrom ska finnas kvar som egen diagnos eller inte är omstritt. Många menar att det både finns för- och nackdelar med att istället använda sig av begreppet autismspektrumtillstånd. Det kan beskriva personernas funktionsnedsättning bättre, samtidigt som det gör att det blir svårare att skilja Aspergers syndrom från andra former av autism. Huvudsaken är dock att man vet om att personer med diagnosen kan fungera olika.

Högfungerande autism som begrepp?

Uppsala landsting är ett av de ställen i Sverige som fortfarande använder sig av Aspergers syndrom, men det har börjat pratas om att använda sig av högfungerande autism som begrepp för diagnosen istället. Andra tycker att Aspergers syndrom ska finnas kvar som diagnos. Huruvida det kommer bli högfungerande autism eller autismspektrumtillstånd som används och när det blir återstår dock att se.