Aspergerstest

Undrar du ifall du har diagnosen Aspergers syndrom? Du kanske har funderat länge, till och med sökt runt på internet, men inte riktigt hittat svar. Detta test är utformat för att ge en indikation – en ungefärlig uppskattning – om huruvida du har Aspergers syndrom. Sluta gå omkring och grubbla, gör testet idag.

Hur vet jag att jag har Aspergers syndrom?

I dag vet vi inte exakt vad som orsakar Aspergers syndrom, men ärftlighet tros spela en viktig roll. Om du tror att du har Aspergers syndrom kan du låta genomföra en utredning. Den kan du göra oavsett om du är ung eller gammal, och utredningen ser ungefär likadan ut. Under utredningen kommer man bland annat att försöka få en tydligare bild av hur dina sociala interaktioner, din inlärning och dina intressen sett ut genom ditt liv.

Sjukdom eller diagnos?

Aspergers syndrom är ingen sjukdom, och personer med diagnosen betraktas inte som sjuka. Människor med Aspergers syndrom kan ibland upplevas som dryga, otrevliga eller udda. De kan ha svårt att läsa av andra människor eller förstå hur deras ord tolkas av andra, vilket gör att de ofta hamnar fel i sociala situationer. Det gör det viktigt att förstå hur diagnosen yttrar sig.

Vem är du att döma?

Genom att lära sig hur diagnosen kan yttra sig, blir det även lättare att förstå och hantera en person med Aspergers syndrom. Och det kan underlätta för en person med diagnosen att förstå andras reaktioner på det egna agerandet. Härigenom kan många missförstånd och problem undvikas. Det bidrar också till en mer inkluderande och välkomnande miljö för människor med diagnosen.