Borderline

Borderline är en emotionell personlighetsstörning som innebär att man har mycket svårt att reglera och hantera starka känslor vilket kan leda till ett självskadebeteende och svårigheter med mänskliga relationer. Det finns olika behandlingar för personer med borderline men det finns också mycket man kan göra själv för att må bättre och lära sig att leva med diagnosen.

Symptom på borderline

För en person med borderline kan det på kort tid uppstå mycket starka känslor som växlar snabbt vilket kan ge svårigheter att ha nära relationer. Känslorna kan till exempel handla om en stark rädsla att bli övergiven, en upplevd självbild som inte stämmer överens med omgivningens bild av en själv samt en upplevelse av en stor tomhet. Det finns diagnoser som liknar borderline och det är därför viktigt att utreda om borderline verkligen är den rätta diagnosen.

Behandling av borderline

Behandlingen av borderline kan bestå av både psykoterapi och medicinering. Det finns psykoterapiformer vilka är specialanpassade till just personer med borderline-diagnoser. Behandlingen pågår under en längre period och innebär oftast både enskild terapi och gruppterapi. En stor del av behandlingen går ut på att man tränas i olika metoder för att lära sig att hantera och lugna starka känslor. Dessa metoder kan till exempel vara mindfulness och medveten närvaro.

Sök hjälp om du misstänker borderline

Det är viktigt att personer med misstänkt borderline söker hjälp eftersom det finns mycket hjälp att få inom sjukvården. Där kan man även få tips på hur man själv kan lära sig att hantera sina känslor på ett konstruktivt sätt. Att få diagnosen borderline betyder inte att personen alltid kommer att behöva leva med den utan väldigt många lär sig med tiden att hantera relationer och känslor på ett sätt som gör att de kan leva ett bra liv.