Demens

Demens är ett samlingsbegrepp för ett flertal olika sjukdomar som påverkar hjärnans funktion och minne. Den mest förekommande sjukdomen är Alzheimers demens. Ju äldre man blir desto större är risken att drabbas av demens men vissa sorters sjukdomar drabbar även yngre personer. Vissa sjukdomar kan debutera redan i 40-60 års åldern. Då handlar det oftast om en tidig form av Alzheimers eller frontallobsdemens.

Alzeheimers – vanligaste sjukdomen

Alzheimers sjukdom, som står för hälften av alla sjukdomsfall, beror på att nervceller i olika områden i hjärnan skrumpnar. Sjukdomen kommer oftast smygande och det kan ta flera år innan den drabbade upplever så stora omfattande symptom att vården kontaktas. Minnesproblem är det främsta tecknet på sjukdomen men även språksvårigheter och svårighet att planera sina vardagliga göromål. Diagnosen ställs genom olika undersökningar och provtagningar, numera kan man se på röntgen om det finns förändringar i hjärnan som tyder på Alzheimers.

Vilka andra sjukdomar finns det?

Vaskulär demens, den andra vanligaste demensformen, beror på syre- och näringsbrist i olika delar av hjärnan. Orsakerna bakom kan vara förkalkade kärl, blodproppar eller hjärnblödning. Minnesproblem, svårighet att planera, bristande initiativförmågan är några av symptomen. Till de mer ovanliga demensformerna hör frontallobsdemens. Minnesproblemen kommer inte först utan personlighetsförändringar så som, att vara lättirriterad, avtrubbad känslomässigt och att inte ta hand om sin hygien. Minnesproblemen kommer oftast sent i sjukdomsförloppet. Sjukdomen drabbar oftast personer under 50 och orsaken bakom är okänd.

Demens – hjärnans sjukdom

Demens är inte en naturlig del av åldrandet utan det är en sjukdom som drabbar framförallt den åldrade hjärnan. I Sverige räknar man med att cirka 150 000 personer lever med demens. Förutom ett lidande för den drabbade är demens även vad man brukar kalla ”anhörigsjukdom” där tillvaron präglas starkt av att leva nära en demenssjuk person. Utvecklingen när det handlar om behandling har utvecklats mycket och nya framsteg görs hela tiden. Kartläggningen av orsakerna bakom sjukdomen gör framsteg och det har lett till bättre och mer noggranna diagnosverktyg. Läkemedel som minskar symtom och stärker de förmågor som finns används främst vid Alzheimers sjukdom men positiva effekter har noterats även vid andra demensformer. Förutom läkemedel och medicinska behandlingar spelar miljön runt den drabbade stor roll. Trygghet, stimulans och social samvaro är viktiga delar i att må bra. Det är lätt att dra sig undan och undvika sociala kontakter när känslan av att inte fungera som man tidigare gjort gör sig påmind, men här är det viktigt att ändå försöka upprätthålla de kontakter som finns. Lyhördhet och kunskap är viktigt, ta del av den erfarenhet som finns, vilka hjälpmedel kan användas ? Hur gör man miljön som bäst och tryggast? Läs på och prova, alla är vi individer med olika behov men också många av våra behov är gemensamma, oavsett om vi har en sjukdom eller inte.