Diskriminering mot lokförare med Asperger

Aspergers syndrom är en diagnos som ligger inom autismspektrat. Det är alltså en neuropsykiatrisk sjukdom, men de flesta som är diagnostiserade med den kan leva mer eller mindre normala liv. Lokföraren Torolf Jansson är en av dem som har Aspergers syndrom, vilket nu har påverkat honom i hans val av yrke.

Tingsrätten dömer mot transportstyrelsen

Torolf Jansson fick sin diagnos relativt sent i livet, då han redan var lokförare. Diagnosen kräver vanligtvis dispens från Järnvägsinspektionens säkerhetsföreskrifter, men tingsrätter menar också att varje fall är individuellt. Transportstyrelsen har valt att fatta ett förhastat beslut om Torolfs oförmåga att köra tåg, menar tingsrätten. Att de överklagade domen ända upp till Högsta förvaltningsrätten menar tingsrätten blev en fortsatt diskriminering av Torolf.

Har kört tåg i 20 år

Ett av de största problemen som Transportstyrelsen gjorde var att de inte tog hänsyn till att Torolf Jansson faktiskt har arbetat som lokförare i över 20 år. Det innebär att han har kört ett tåg många gånger, utan att hans diagnos har stått i vägen för det. Därför borde en individuell prövning ha gjorts av Torolf när han fick sin diagnos.

Transportstyrelsen får böter

Personer med funktionsnedsättning ska inte diskrimineras, men det är precis vad som hände i det här fallet menar tingsrätten. Transportstyrelsens sätt att agera har därför gett dem böter på 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till Torolf. Dessutom ska de betala 80 procent av kostnaderna för hans rättegångar. Domen avlades under 2014 i Norrköpings tingsrätt, vilket innebär att den nu har några år på nacken.