DSM-5 ”Psykiatrins Bibel”

Psykiatrins bibel är boken DSM- ’Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders’. Det är en handledande bok inom psykiatrin som hjälper läkaren eller psykologen att sätta en diagnos på patienten. Den innehåller olika kriterier för psykiska sjukdomar som patienten ska uppfylla för att få rätt diagnos. Boken kom till för att alla inom psykiatrin ska ha ett gemensamt arbetssätt.

DSM har gjorts om. Nya kriterier ersätter gamla.

DSM gjordes om 2013 och heter nu DSM-5. I den nya versionen har man ändrat på diagnoserna inom vissa områden. Tidigare fanns det fyra områden för diagnos; autism, aspergers syndrom, disintegrativ störning hos barn och atypisk autism. I den nya utgåvan finns det bara ett, autismspektrumtillstånd. Man har genom flera års forskning kommit fram till att det är svårt att skilja vissa av diagnoserna från varandra och därför har det nästan blivit en slump vilken sjukdomskategori som man hamnar inom.

Vad händer med patienter som har asperger?

De som redan fått diagnosen asperger kommer att få behålla den. De nya kriterierna för diagnos och borttagandet av de gamla namnen för diagnoserna kan skapa oro hos medlemmar i Autism- och Aspergerförbundet. De har en egen gemenskap där de strider för sin rätt att vara sig själva. Idag finns en stor grupp personer som har asperger som nu kommer att minska i antal eftersom namnet faller bort.

Uppdatering genom forskning är nödvändigt

Det är viktigt att man får rätt diagnos så att man kan få rätt behandling och läkarna behöver därför bra verktyg för att säkerställa att patienterna blir korrekt diagnosticerade. Många inom autismspektrat upplever en lättnad när de får ett namn på den känsla de haft hela sitt liv, att något inte stämmer. Sjukvården kan därefter ge patienten verktyg för att bättre klara sig genom livet.