Greta Thunberg om sin asperger

Greta Thunberg har den senaste tiden blivit uppmärksammad världen över som opinionsbildare och miljöaktivist. Hon har tilldelats Geddes Environment Medal och den här hösten utses hon till hedersdoktor vid ett belgiskt universitet. Nyligen inbjöds hon att hålla tal till FN:s generalsekreterare. Vintern 2019 gästade hon SVT-programmet Skavlan, där hon berättade om sin asperger och hur syndromet faktiskt varit henne till hjälp många gånger.

Att slippa fastna i det sociala spelet

Greta Thunberg menar att en av de stora fördelarna med att ha asperger är att man aldrig fastnar i det sociala spelet. Att slippa ta hänsyn till samhällets normer och sociala koder gör att man ser allt utifrån. När man står vid sidan om blir det tydligare hur enkel lösningen på ett problem är. Thunbergs hållning som klimataktivist är att vi redan vet hur problemet med klimatförändringarna ska lösas.

Att se saker i svart eller vitt

När Greta Thunberg intervjuades av Skavlan så berättade hon att hon ser det mesta i svart eller vitt, vilket har hjälpt henne att inta en kompromisslös hållning som klimataktivist. Hon pratade stolt om hur hon lyckats få sin mamma, Malena Ernman, att byta operakarriären mot Stockholms musikalscener för att undvika flyget. Kampen för att minska utsläppen har, enligt Thunbergs syn på saken, nytta av en svartvit hållning.

Flera fördelar med att leva med asperger

Greta Thunberg menar att aspergern givit henne flera styrkor då den ställt henne utanför ett samhälle där sociala koder ofta går före handlingskraft. Hon medger att klimatförstöringen är en mycket komplicerad fråga, men hon är samtidigt noga med att poängtera att lösningen för den skull inte behöver vara komplicerad. Lösningen är tvärtom mycket enkel: vi behöver alla lägga om vår livsstil och vi behöver göra detta idag.