Hans Asperger och Nazisterna

Det flesta känner säkert till Aspergers syndrom, som är en neuropsykologisk sjukdom. Mannen och tillika barnläkaren som gav namn åt sjukdomen hette Hans Asperger. Nu har det kommit fram att han skickade flera psykiskt och fysiskt sjuka barn till ett sjukhus vid namn Am Spiegelgrund, där många av dem dödades.

Barnen ansågs ”ovärdiga att leva”

Hans Asperger arbetade som barnläkare i Wien, och nu har en studie plöjt igenom en mängd patientjournaler från hans tid som läkare. Det visar sig att han skickade otaliga patienter till barnsjukhuset Am Spiegelgrund, där vissa av dem dödades. På det sjukhuset följde man den nazistiska rasläran, som sade att barnen med autism var ovärdiga att leva. Sammanlagt dödades cirka 800 barn på Am Spiegelgrund.

Stor österrikisk studie

Informationen om Hans Asperger har kommit fram genom en stor studie som har gjort på patientjournaler i Wien, däribland Hans Aspergers gamla journaler över den treåriga flickan Herta S., som han ansåg led av idioti och spasmer, och därmed borde skickas till Am Spiegelgrund. Studien ingick i ett större forskningsprojekt som publicerades i tidskriften Molecular Autism och den utfördes på Wiens medicinska universitet.

Skapat stor debatt

Informationen som har framkommit i den nya studien utförd av Herwig Czec har skapat stora debatter kring nazismens närvaro i Österrike på 1940-talet. Vissa menar att den här typen av information medvetet inte har tagits fram tidigare, medan andra säger att Aspergers agerande inte säger så mycket om Österrikes ställning inom nazismen. Studien tog cirka åtta för Herwig Czec att slutföra.