Olika symptom på aspergers

Asperger är en neuropsykiatrisk diagnos som ingår i begreppet autism. Autism är en spektrumdiagnos, som innebär en glidande skala där en del personer har stora svårigheter och inte fungerar bra alls i samhället, medan en person med högfungerande autism eller så kallad Asperger kan bli mycket framgångsrik och kunnig i exempelvis ett arbete eller en hobby.

Aspergers kan visa sig på olika sätt

Två personer som har Asperger behöver inte alls fungera likadant och kanske inte heller känner igen sig i varandra. Det beror på att begreppet rör sig på en skala, där personer med samma diagnos kan visa olika symptom med olika svårighetsgrad. Det är ungefär som begreppet ”längd” som också, beroende på hur lång en person är, innebär olika svårighetsgrad att exempelvis nå saker på en viss höjd. Asperger innebär exempelvis dålig stresstålighet, men det kan uttryckas på många olika sätt.

Lär känna varje person med Asperger

Ordet Aspergers säger alltså egentligen ingenting om hur en person är, bara att det finns vissa symptom och svårigheter. I diagnosmanualer går det att läsa sig till vilka de olika svårigheterna är, men en diagnos innebär inte att personen i fråga uppfyller alla kriterier. Därför är det viktigt att lära känna personen närmare och ta reda exakt vilka problem diagnosen kan innebära. Men ännu viktigare är det att ta reda på resurserna!

Bra saker med att ha Asperger

Lär du känna en person med Asperger kan du känna dig trygg med att du har en pålitlig och lojal kompis. Personen är ordningsam och har väldigt bra koll på exempelvis tider och detaljer som andra missar. Oftast är personen oerhört kunnig i vissa ämnen och har mycket kunskap att förmedla. Eftersom en ”Aspie” inte riktigt har respekt för vad som är lämpligt att säga och göra, är den personen ofta modig och ”vågar gå emot strömmen” och stå för sin åsikt där andra fegar ur.