Att leva med aspergers

Aspergers syndrom är en form av autism och därmed en neuropsykiatrisk funktionsskillnad. Personer med asperger är ofta normal- till högintelligenta och högfungerande men kan ha svårt att uppfatta det sociala samspelet. Det kan helt enkelt vara svårt att uppfatta hur andra tänker och upplever saker. Ofta finns också ett eller flera specialintressen som kan ta upp mycket av personens tid.

Symptom på Aspergers syndrom

aspergers awarenessTill skillnad från personer med autism så har en person med Aspergers inte samma omfattande kommunikationssvårigheter. Aspergers syndrom kan dock te sig olika från individ till individ, men generellt sett så har en person med Aspergers svårigheter med att förstå den sociala interaktion samt med föreställningsförmågan. Därför är oförmågan att uppfatta ironi och kroppsspråk ett vanligt symptom hos en person med Aspergers. Istället tolkas kommunikation bokstavligt vilket kan leda till en hel del missförstånd.

Större förståelse hjälper

Det kan vara bra att vara öppen med en diagnos som Aspergers då det ger omgivningen en större förståelse för hur annorlunda livet kan te sig för en person med diagnosen. Utan den öppenheten kan det vara svårt för omgivningen att förstå varför en person med Aspergers reagerar som den gör. Det kan också vara viktigt att veta att det inte finns någon behandling som helt och fullt botar Asperger utan bara strategier som underlättar svårigheter och problematik däremot finns det många knep för att hjälpa personer i sin omgivning med aspergers. Ett förslag kan till exempel vara att handla mat online istället för besök i matbutiker som ofta upplevs besvärliga. Andra tips kan vara att alltid använda sig av samma taxibolag eller åka på samma flygstolsnummer då man flyger.

Att leva med Aspergers

I första hand gäller det att göra tillvaron så begriplig och förutsägbar som möjligt för en person med Aspergers. Där kan omgivning, såsom skola och familj vara till stor hjälp. Det underlättar också att få kunskap om diagnosen och hur den kan uttrycka sig i vardagliga situationer. Med tiden lär sig de flesta med Aspergers att hitta sina egna strategier för att hantera jobbiga situationer.

Välkommen till aspera.nu

Välkommen till aspera.nu! Här kommer vi att blogga om lite allt möjligt som har att göra med antingen aspberger och vilka problem det har i vardagen och hur det är att vara en gedigen casinospelare samtidigt som man lider av aspbergers symptom.