Olika sexualiteter och identiteter

Jag tänkte skriva lite om allt som avviker från det heteronormativa. Jag kommer då att utgå mycket från mig själv och vinkla texten med mina egna åsikter. Det finns en massa olika läggningar och identiteter. Samlingsbegrepp för dessa är HBT-personer, dvs. homo-, bi- och transpersoner. Jag kommer hädanefter att referera till dem med sistnämnda begrepp.


Heterosexualitet

De flesta av oss har någon gång hört begreppet heterosexualitet. Det innebär att man tänder på och blir sexuellt upphetsad av personer av motsatt kön, dvs. motsatt det kön man själv är, dock inte som man själv uppfattar sig. Detta är en vanlig läggning bland många människor idag och de utmärker sig genom att de är så många.
Rent faktamässigt kan man säga att detta är den sexualitet som dominerar det öppna samhället genom att den ses som norm och det "normala" tillståndet. I det stängda samhället däremot har heterosexualiteten inget som helst inflytande.

Här skapar transsexualismen stor oreda eftersom den som är transsexuell anser sig tillhöra det andra könet och måste därför tända på det egna könet för att anses vara heterosexuell. Exempel: en transsexuell tjej (född kille) anser sig vara kvinna. Hon tänder på tjejer. Omgivningen ser henne således som heterosexuell eftersom de ser henne som en kille. Detta skapar stora problem för personen ifråga eftersom hon ser sig själv som tjej och lesbisk. Detta kommer att behandlas senare under rubriken Transsexualism.


Homosexualitet

En läggning som innebär att man tänder på alla av det egna könet. Inte alla! Detta kan bli ett problem i de fall det egna könet inte stämmer överens med vad man uppfattar sig som. (Se Transsexualism längre ner.) Vägen till ett öppnare samhälle uppnås bäst genom ömsesidig respekt. (red. Anm.) Om fler vågade komma ut som homo- och bisexuella skulle samhället successivt bli öppnare och mer förstående. Min förhoppning är att vi om 10 år kommer att skratta åt de fördomar vi har mot homosexuella idag. Det är inte helt fel att tro att vi kan uppnå det målet. Det är ju inte så många år sedan som homosexualitet ansågs vara en sjukdom och många homosexuella ringde och sjukskrev sig pga. homosexualitet. Mycket bra taktik!

RFSL arbetar frenetiskt för att öppna samhällets ögon för oss HBT-personer. Det kommer att ta tid, kan jag säga. Organisationen sätter upp låga krav på sig själva och misslyckas regelmässigt med att uppnå dessa. Varför anstränger de sig inte mer för att få ett jämlikt samhälle? Vad vill de deklarera? Att de är på väg att förändra samhällets sneda syn på HBT-personer? När jag gick med i RFSL:s förening så trodde jag att det kunde vara en väckarklocka för deras bristande engagemang. Döm om min förvåning när jag upptäckte att det enbart var en dröm. Det snackas mycket men det händer ingenting. Det kan liknas vid en järnvägsövergång där bommarna är nere, lamporna blinkar men tåget kommer aldrig. En evig väntan!


Bisexualitet

Det innebär att man tänder på båda könen och således kan välja fritt. Enkel slutledningsförmåga leder oss att tro att detta torde vara den bekvämaste läggningen. Eller? Det råder delade meningar där också. För mig framstår den som känslomässigt fulländad. Man behöver inte tillföra någonting för att det ska bli bra. En läggning som på gott och ont är mycket bekväm och beskriver en längtan efter något abstrakt.


Transpersoner

Transpersoner är ett vida samlingsbegrepp för allehanda sexuella preferenser. Man kan säga att listan är oändlig. Den ombeslöjar t.ex. bin, homosar, trans, jag vill inte definiera mig, genderbenders, flator, vet inte riktigt, bögar, transgendeister och Gud vet vad. En teknokrat skulle se detta som ett tekniskt problem men jag vet inte riktigt om jag håller med. Ett problem är ju någonting som skapar oro i samhället. Vad RFSL skulle behöva göra är att sammanställa en lista över specifika okända problem som de kan träffa på. Sedan kan de enkelt arbeta utefter den listan för att lösa de problem som finns i dagens samhälle.

Inom RFSL finns det en grupp som heter Icke Heteronormativ Ungdom (IHU), som vänder sig till ungdomar mellan 13 och 20 år som inte känner sig så heterosexuella. Det är en blandad kompott av medlemmar som är homo, bi, trans och allt möjligt.

KURIOSA: Jag var på ett besök på RFSL en temakväll för ett tag sedan. Det var mest äldre män som var transvestiter men även en del unga killar och tjejer som var transexuella. Rent generellt kan man säga att de har väldigt mycket att säga. Väldigt många bra åsikter. Men sen finns det de som bara pratar en massa strunt utan att få någonting vettigt sagt. Exempel: Om du ser två människor prata och den ena ser uttråkad ut så är Charlotte den andra. (Charlotte heter egentligen något annat men jag vill inte peka ut någon specifik person).


Transvestism

Personer som iklär sig det motsatta könets kläder. Kan även kallas drag queens och drag kings. I vissa fall kan känslan av att ta på sig det motsatta könets kläder vara rent sexuellt betingad. Vissa människor klär sig endast för ett kort tag i t.ex. underkläder medan andra jämnt och ständigt går omkring så. Vi talar här om män som springer omkring i string och bh och kvinnor som bär kalsonger och vit kostym.
Rent biologiskt kan man säga att det är svårare att se en kvinna som transvestit eftersom kvinnor i regel har lättare för att klä sig i manskläder och bli accepterade för detta än en man som klär sig i kvinnokläder har. (red. Anm.)
Det som kallas nattkläder används flitigt av många transvestiter och då enbart på natten. De älskar sådana där små sidenpyjamasar med gulliga knappar. Det är främst nattlinnen och negligéer som åsyftas här.
Tjejer i fjortisåldern har ofta en stor förkärlek till sidenpyjamasar med bilder av små nallar och liknande. Det är nära relaterat till garderobstransvestit som syftar på transvestiten som iklär sig det andra könets kläder i största hemlighet och ensamhet.
Det finns många snygga transvestiter som verkligen passar bra som det. Erik i min parallellklass är ett bra exempel på det.


Transsexualism

Tran-sexualitet? Sexuella tranor? Nej, jag skojar bara. Det råder delade meningar om huruvida det heter transexualitet eller transsexualism. Eftersom det inte har med sexualitet att göra torde det sistnämnda vara mest korrekt. En transexuell person är en person som upplever att han eller hon egentligen tillhör det motsatta könet. En kille känner att han är tjej och vice versa.


Metrosexuell

Detta måste vara det absolut bögigaste ordet som finns? För det är just det som det syftar på. Västerländska heterosexuella män som ägnar sig åt det som traditionellt anses som feminina aktiviteter och attityder, t.ex. frisyrer, heminredning, mode med mera och således ses som homosexuella. Metro syftar på att det är ett storstadsfenomen (där toleransen och dekadensen är större).


Intersexualism

En person vars kropp inte entydigt kan klassificeras som antingen man eller kvinna.


Pansexualitet

En pansexuell person kan vara sexuellt och emotionellt intresserad av alla eller vem som helst. Av vissa ansett som en sexuell läggning, av andra ansett som bisexualitet i bredare form där många säger sig vara intresserade av "personligheten och inte könet".


Asexuell

Det betyder könlös. En del arter fortplantar sig könlöst. Man kan inte påstå att människor fortplantar sig på detta vis då det skulle bli väldigt tråkigt.

Olika riktningar

Sexualiteten kan ta olika riktningar. Det kan liknas vid en järnväg som förgrenar sig i flera spår. Det har stor betydelse för den framtida homorörelsen. En grupp som särskiljer sig är bisexuella. Det finns en undermedveten dragningskraft hos bisexuella att göra det som andra inte gör. Eftersom de dras till båda könen är det fördelaktigt för dem att vara mer öppna och accepterande mot andra sexuella identiteter.
De flesta hävdar att alla föds bisexuella och att man utefter det formar sin egen sexualitet efter samhällets normer. Detta faktum betvivlas starkt av konservativa anhängare av den heterosexuella rörelsen då de i stället menar att sexualiteten är något som bestäms senare i livet och att alla således föds utan sexualitet. Men allt det här är ju bara vaga spekulationer som saknar förankring i de heterosexuella kretsarna. Jag hävdar att vi alla föds som sexuella varelser. Vilken specifik sexualitet det rör sig om behöver vi inte orda om här.


En fri reflektion av världsläget

Man läser ju i tidningar dagligen om HBT:s fel och brister och man får höra att den allmänna meningen är att det är onormala monster som inte borde finnas. Nej, nu överdriver jag. Även om jag själv aldrig har blivit utsatt för något eller fått några kommentarer, så vet jag att det finns andra som har det. Det finns folk som vägrar förstå och respektera att bara för att man avviker från det heteronormativa så betyder det inte att man är onormal. Jag skulle säga såhär: att hålla inne med att man är homosexuell är ungefär som att hålla inne en fjärt. Ungefär lika effektivt.

IHU - Icke Heteronormativ Ungdom

En temakväll med utbyte av erfarenheter
mellan olika människor

Som jag redan nämnt tidigare är IHU en förening som riktar sig till ungdomar mellan 13 och 20 år. De håller till på RFSL-huset på Sveavägen och de träffas på måndagkvällar varje vecka. Jag har flera gånger tänkt att gå dit, men yttre krafter har påverkat min psykiska förmåga och tillfört vissa spärrar som förhindrat mig att närvara. Men hursomhelst, igår gjorde jag slag i saken och åkte dit.

Det var ganska många som var där. Jag ägnade en stund åt yttre observationer och analyser och efter att ha konstaterat vissa grundläggande fakta kom jag fram till följande: medelåldern är runt 15 år, det kommer några nya människor varje gång och tillför gruppen ny energi, de som kommer är en blandad kompott av bögar, flator, transvestiter, transsexuella med mera.
Estetiken var skön och den rytmiska känslan gav en samlad inblick i organisationens hjärta. Då syftar jag på ledarna och de som strukturerar upp innehållet i programmet. De inbringar lycka, respekt och framförallt slagkraftiga åsikter.
Personkemin mellan oss som var samlade var god för att inte säga avslappnad. Om man skulle kategorisera in folk i ett mönster skulle det bli att merparten vågade vara öppna och stå för vilka de är och inte känna större ångest.

Jag vill inte dra alla över en kam, men det gör jag ändå. Rent objektivt kan man säga att vi är mer öppna för olika intryck och reaktioner. Rent subjektivt är vi bara jobbiga och konstiga. Vi tar ingen skada av det kritiska granskandet av oss. Händelseförloppet i sig är inte skadligt men det kan vara psykiskt påfrestande. Det kräver stort mod att visa omvärlden att man står för den man är och inte skäms för det. Det finns ju en självisk baktanke med det, och den baktanken består i att angripa det heteronormativa samhället. En taktisk reträtt av samhället skulle innebära ett stort kliv framåt för HBT-rörelsen.

Av: Christian